Contact

ADRES
Stichting Dank Voor de Goede Zorg
Pettelaarpark 101
5216 PR ’s-Hertogenbosch

Postbus 5054
5201 GB ’s-Hertogenbosch

Direct contact
+ 31 (0)6 46 99 99 86
info@dankvoordegoedezorg.com

BESTUUR
Gemma Schneemann
Edwin Kats

RAAD VAN TOEZICHT
Marc van Deursen
Rick van Geffen
Carel Henderson

KvK nummer
41227435

Rekeningnummer
NL13INGB0707070422

RSIN
807869119

 

Juridisch

Artikel 3. Doel

1. De Stichting heeft ten doel het algemeen belang te dienen door:

  • het verbeteren van het welzijn van door het coronavirus getroffen mensen en hun naasten;
  • een bijdrage te leveren aan de (continuïteit van de) gezondheidszorg om coronapatiënten op te vangen en te verzorgen; en
  • het financieel of op andere wijze ondersteunen van een algemeen nut beogende instelling.

2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  • het tijdens (de corona)crisis verzorgen van gratis maaltijden voor (de gezinsleden van) medewerkers van zorginstellingen, waaronder het Jeroen Bosch Ziekenhuis; en
  • het ondersteunen van zelfstandig werkende koks (zzp’ers) die (als gevolg van de coronacrisis) inkomsten derven, door hen tegen (kostendekkende) vergoeding voormelde maaltijden te laten bereiden, alsmede het aanvaarden van erfstellingen onder het voorrecht van boedelbeschrijving en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn, mits in het algemeen belang als bedoeld in lid 1.

3. De Stichting heeft niet het maken van winst ten doel.

 

Het beloningsbeleid

Publiceer het beloningsbeleid voor de beleidsbepalers zoals beschreven in de statuten. Publiceer ook het beloningsbeleid voor het personeel en de directie. Voor deze laatste groep is een verwijzing naar de CAO of salarisregeling voor het personeel voldoende, als dat van toepassing is.

 

Artikel 7 lid 3 van de statuten bepaalt

Aan bestuurders komt geen beloning toe voor hun werkzaamheden, middellijk noch onmiddellijk. Zij hebben wel recht op een redelijke vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Deze kosten worden enkel op vertoon van bewijsstukken vergoed.

De stichting heeft géén personeel in dienst.

 

Beleidsplan

Klik hier om het beleidsplan in te zien.